Advokatomkostninger

Civilsager og juridisk rådgivning

Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

Advokat chauffører transport  Tidsforbrug

Advokat chauffører transport  Opgavens kompleksitet og kravet til specialviden

Advokat chauffører transport  Om opgaven løses under betydeligt tidspres (hastesag)

Advokat chauffører transport  Sagens økonomiske betydning

Advokat chauffører transport  Ansvaret der er forbundet med at løse opgaven

Advokat chauffører transport  Det opnåede resultat

 

Udgangspunktet er en timetakst er 2.200 kr. + moms (2.750 inkl. moms)

Dermed tilbyder Tungvognsadvokaten sin højt specialiseret advokatbistand til en konkurrencedygtig timepris.

 

Vi vil gerne give et prisoverslag på din sag. I visse sager kan vi aftale en fast pris på forhånd.

Hvis du har en retshjælpsforsikring kan den måske dække de fleste af dine omkostninger. Sager med retshjælp tages efter forudgående aftale.

Færdsels-, køre/hviletid- og andre straffesager

I visse sagstyper kan man få beskikket en forsvarer, så statskassen lægger ud for salæret. Det gælder fx i sager om frakendelse, eller hvor der er påstand om konfiskation.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i de takster som Landsretterne har fastsat til offentligt beskikkede forsvarer.

Udgangspunktet er derfor en timetakst på 2.350 kr. (moms inkluderet) (2023).

Tungvognadvokaten tager som udgangspunkt kun sager med beskikkelse efter forudgående aftale.

Ring og få et prisoverslag på din sag.

I visse sager kan vi blive beskikket af retten som din forsvarer. Det betyder, at Statskassen i første omgang betaler vores salær og kun, hvis du dømmes bliver der opkrævet noget hos dig. Sager med beskikkelse tages efter forudgående aftale.