Corona, branchens nye kæmpe udfordring – og køre-/hviletid

Skoler, børnhaver, fritidstilbud mv. lukker ned nu på grund af Corona.
Det vil betyde, at en del vognmænd kommer til at mangle nogle af deres ansatte , som er nød til at blive hjemme for at passe børn, der er underlagt karantæne eller er blevet syge.

Alligevel er den fortsatte drift i branchen utrolig vigtig.
Både af hensyn til firmaets og de ansattes økonomi – men også fordi samfundet lige nu har enormt brug for et velfungerende transportsystem. Derfor gælder reglerne for køre-/hviletid stadig.

Må vi så tilsidesætte køre-/hviletidsreglerne?

Kort fortalt – nej.
Der findes i køre-/hviletidsforordningen en undtagelse i artikel 3, litra d, som undtager

“… køretøjer, herunder køretøjer, der anvendes til ikkekommerciel transport af nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer.”

Det skulle i så fald være fordi at Covid-19 krisen kan anses for et “katastrofetilfælde”.

Fristende – er det at blive enig med sig selv om, at undtagelsen finder anvendelse, og man derfor bare kan køre.

Men, hvis man gør det nu. Så løber man en kæmpe risiko, for at myndighederne ikke fortolker situationen og hvilke køretøjer, der kan siges at “anvendes til katastrofetilfælde” på samme måde.

Vognmænd og chauffører risikere i en god mening, at pådrage sig kæmpe bøder og frakendelse af førerretten. på grund af overtrædelse af reglerne for køre-/hviletid..

Mit råd er derfor indtil videre:

Følg fortsat køre-/hviletidsreglerne.

Opfordring til Færdselsstyrelsen og Politiet

Det er klart, at såfremt samfundets forsyningskæde under nuværende omstændigheder måske lammes i den nærmest fremtid af mangel på chauffører, der må og kan køre. Det kan få skæbnesvangre konsekvenser for danskernes sundhed og økonomi.

Myndighederne må udvise rettidig omhu nu
Og sikre branchen de specielle værktøjer, som der lige om lidt/nu er behov for – så forsyningskæden og branchens økonomi sikres.

Færdselsstyrelsen bør afgive en klar udtalelse om, hvorvidt godskørsel enten helt generelt eller for specielle transportopgaver i den kommende periode – kan anses for kørsel med “køretøjer der anvendes til […] katastrofetilfælde” eller på andet grundlag kan anses for undtaget

Rigspolitiet bør overveje at anvende reglerne som der henvises til i køre-/hviletidsbekendtgørelsens § 1, stk. 3 og

[…] tillade, at forordningernes bestemmelser ikke anvendes på køretøjer, der udfører transport under ekstraordinære omstændigheder

Brancheorganisationerne – bør presse på for at regeringen, Trafik- og Færdselsstyrelsen overvejer ovenstående.

Opdatering

Transportministeren har pr. 13. marts 2020 givet dispensation fra weekendhvilene (både 24 og 45 timers) i køre-/hviletidsforordningen. Dispensationen gælder i 10 dage.

Ny opdatering
Transportministeren forlænger den midlertidige undtagelse for chaufførernes ugehvil i yderligere 20 dage frem til og med den 11 april 2020.

Har du flere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister indenfor tungsvognsbranchen. Vi er en del af Advokatgruppen, som består af mere end 25 advokater. Vores advokater har været eksperter i køre-/hviletid i mange år, og vi vurderer gerne din sag uden beregning.