“Klip” for at benytte håndholdt mobiltelefon mv.

Den 10. september 2019 trådte ændringerne i Færdselslovens § 55 a i kraft.

Nye regler for klip i kørekortet

  • I stedet for “håndholdt mobiltelefoner” gælder bestemmelsen nu for “håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”. Fx Gps-enheder, der holdes i hånden, tablets, computere, smartwatch (man må dog tjekke klokken)
  • Overtrædelse medfører et klip i kørekortet – dvs., hvis man 3 gange inden for 3 år overtræder en bestemmelse der giver klip, fx denne, mere end 30 % for stærkt, kørsel over for rødt osv. – så giver det en betinget frakendelse af førerretten.
  • Man skal betale 500 kr. til offerfonden. Det er en lovbestemt konsekvens, hvis man overtræder straffeloven eller laver overtrædelser som medfører frihedsstraf, frakendelse af førerretten eller klip.

Der skal også lyde en lille advarsel

Selv om bestemmelsen omfatter førere “under kørsel” og det som udgangspunkt betyder de situationer, hvor hastigheden er større end 0 km/t. – så ser vi enkelte sager, hvor politiet også sigter førere, der holder stille i kø, ved lyskryds, ved vejsiden med motoren i gang…

Det er stærkt tvivlsomt om disse tilfælde er strafbare efter bestemmelsen om benyttelse af håndholdt mobiltelefon, men hvis man er uopmærksom, når man fx holder stille før rødt – kan nemt komme til at overtræde andre bestemmelser i Færdselsloven fx § 3, som kræver, at man udviser hensyn og agtpågivenhed…

Du kan læse mere om baggrunden for ændringerne etc. i lovforslaget her

Vi er eksperter i strafferet indenfor tungvognsbranchen

Hvis du har brug for rådgivning i forhold til klip i kørekortet, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vurderer gerne din sag uden beregning. Vi er en del af Advokatgruppen, som har kontorer i hele Østjylland. Her er du velkommen til at komme på besøg for en snak om din sag, men vi kommer også meget gerne til dig.