Køre-/hviletid – lempelserne er trådt i kraft 1. juni 2018

Lempelser skulle “syltes”

Den 30. maj 2017  vedtog Folketinget en lovændring, der skulle indfører mere rimelige bøder og lempe reglerne for frakendelse.

Lovgivningen kom efter massivt pres fra branchen, der var påvirket af voldsomt store bøder, selv for små overtrædelser uden betydning for færdselssikkerheden og chauffører der mistede kørekortet, fordi de fx lod skiven sidde i fartskriveren – imens de kørte i en anden bil med tachograf.

Lovændringen, der havde været på vej i et år, kom dog helt bag på politiet. Deres IT var ikke klar.

Politiet og anklagemyndigheden mente, at de bare kunne fortsætte med at anvende de gamle strenge takster og frakendelser – indtil de havde tid til at lave deres IT om.

Kamp og berostillelse

Chauffører og vognmænd skulle selvfølgelig ikke finde sig i sådan en manøvre fra politiet, som allerede i høringsfasen havde vist, at de var modstandere af ændringerne.

Som forsvarer var det derfor nødvendigt at kræve at sagerne blev standset (stillet i bero). Det ville Anklagemyndigheden dog ikke høre tale om.

Der blev en kamp i retssalene gennem 8 måneder – indtil Landsretterne havde talt tydeligt nok og Anklagemyndigheden måtte berostille alle køre-/hviletidssager indtil ændringerne kunne træde i kraft.

Berostillelsen er slut

Nu er politiets IT klar og ændringerne trådte i kraft 1. juni 2018.

Ophobningen af sager (formentlig mere 1000) – vil nu blive behandlet. I de kommende måneder vil mange bødeforlæg og anklageskrifter blive sendt ud.

Tungvognsadvokaten er klar til at hjælpe, vi har erfaring fra hundredevis af disse sager.

Ring til Rasmus Hardt på 52 23 82 03 og få en gratis telefonisk vurdering af din sag.

Hvad er ændret i forhold til køre-/hviletidsbestemmelserne?

Nogle af de vigtigst ændringer er

 • Bødeloft – 30.000,- til chauffører og 60.000,- til vognmand (pr. chauffør). Der er dog flere undtagelser til bødeloftet
 • Formelle overtrædelser – overtrædelser, som ikke konkret har hindret effektiv kontrol = mindre bøder end får.
 • Ingen frakendelser for pauseovertrædelser – altså 45 min. pause pr. 4½ times køretid (561/2006 artikel 7.)
 • Frakendelses grænsen hæves: 30 -> 40 %
 • Flere overtrædelser på mere end 40 % inden for samme uge – giver ikke længere ubetinget frakendelse
 • Ny mulighed for at undlade betinget frakendelse – hvis der er formildende omstændigheder.
 • Kørekort til motorcykel (kat. A) og bil (kat. B) – frakendes ikke ved frakendelser pga. køre-/hviletid
 • Man skal ikke længere aflægge køre- og teoriprøve efter frakendelser vedr. køre-/hviletid.

Nye udfordringer

Lempelserne byder især på udfordringer to steder, hvor Anklagemyndigheden forventes at fortolke stramt

 • De overtrædelser, som ikke konkret har hindret effektiv kontrol – betyder at bøderne skal halveres.
  Hvis din sag indeholder fejlbetjeninger el. lign. – så vær meget opmærksom på, at du får den “rabat” du skal have.
 • Betinget frakendelse kan undlades under særligt formildende omstændigheder. Erfaring viser, at det desværre kræver professionel bistand at få gavn af sådan en regel.

Vi er klar til at udfordre Anklagemyndigheden – vi er vant til at udfordre dem – og vi skaber resultater.

Din sag?

Hvis du modtager en både eller en indkaldelse til retten – så ring til os, hvis

 • Du er uenig i overtrædelserne
 • Du er i tvivl om lempelserne er anvendt (nok)
 • Hvis du eller din chauffør står til frakendelse
 • Hvis din(e) overtrædelser ikke har hindret politiets mulighed for at kontrollere, hvordan du har kørt.

Vi giver dig gerne en GRATIS telefonisk vurdering af situationen og om det kan betale sig, at vi går ind i sagen.

Ring til Rasmus Hardt på 52 23 82 03 – hele dagen, hele ugen, hele året.