Selskab fra Varde-egnen fik nedsat køre-/hviletidsbøde med 90.000 kr.

Sag om køre-/hviletidsbestemmelser

I sidste uge måtte ejeren af et selskab med en enkelt 12-tons lastbil forsvarer sig ved Retten i Kolding. Anklagemyndigheden ville ha’ at selskabet skulle idømmes en bøde på 126.000 kr.

Selskabet blev i november 2015 indkaldt virksomhedskontrol hos Politiet, der ville se alle diagramark for oktober 2015.

Ejeren af selskabet benyttede kun lejlighedsvist lastbilen til transport af maskiner og egne varer. Ejeren havde fejlagtigt anset sig omfattet af den undtagelse til køre-/hviletidsbestemmelserne som ofte kaldes “håndværker-reglen”. Derfor havde ejeren ikke anvendt diagramark ved kørsler under 50 km (nu 100 km) og han havde kun sjældent lange ture. Ejeren havde derfor ingen diagramark for kontrolmåneden

Ejeren havde desværre overset, at “håndværker-reglen” kun undtager lastbiler/vogntog til og med 7,5 tons.

Myndighederne mente, at selskabet derfor havde overtrådt reglerne på alle månedens 21 arbejdsdage. Derfor blev selskabet stillet over for en bødepåstand på 126.000 kr.

Selskabet erkendte derfor tidligt i forløbet, at der burde have været afleveret diagramark for de 4-6 køreture, som ejeren oplyste, at der højest havde været.

Lang sagsbehandling

Sagen endte med at være 3 år undervejs i systemet. Først flyttedes virksomhedskontrollen fra politiet til Færdselsstyrelsen, hvilket forsinkede sagen. Derefter var politiets IT-system ikke klar, da lovgiver efter transportbranchens ønskede vedtog lempelser på køre-/hviletidsområdet og sagen stod i bero i yderligere 1 år.

Omvendt bevisbyrde

Da sagen endelig kom for retten fastholdt anklagemyndigheden påstanden om, at der skulle idømmes en bøde på 126.000 kr., selv om myndighederne år forinden var blevet gjort opmærksom på, at der slet ikke var kørt 21 dage og at selskabet var indforstået med en mindre bøde.

Anklagemyndigheden/politiet burde have efterforsket selskabets påstand, fordi retsplejelovens § 96, stk. 2, 2. led påbyder anklagemyndigheden og politiet objektivitet bl.a. en pligt til også at undersøge det som eventuelt taler frifindelse.

Det havde myndighederne dog ikke gjort.

At der ikke bliver efterforsket objektivt er desværre blevet almindeligt i tungvognssager.

Betyder det så noget? Ja, hvis kun de beviser, der passer på politiet opfattelse kommer frem – så bliver man bliver dømt.

Forsvarets egne beviser

Altså er man alt for ofte selv nød til at finde de tekniske beviser og de juridiske argumenter, der tilsammen kan sikre, at man ikke bliver dømt for hårdt eller uskyldigt.

Derfor havde Tungvognsadvokaten, ved advokat Rasmus Lind Hardt sammen med ejeren i denne sag forberedt en række beviser til dokumentation af, at lastbilen kun kørte 11-1300 km pr. md., at den andre år i samme måned havde kørt 4-6 ture og at den en del af kontrolmåneden stod stille for at blive gjort klar til syn.

Selskabet beviste, at de ikke var skyldige i 21 overtrædelser

Da det efter grundig bevisførelse, som ikke kom fra anklagemyndigheden, stod klart, at lastbilen ikke havde været benyttet 21 dage i kontrolmåneden og da dommeren for 3. gang spurgte anklageren om man fastholdt den store bødepåstand – ændrede anklageren sin påstand.

Selskabet kunne så gå fra retten med en bøde 36.000 kr. for ikke at have afleveret diagramark på 6 dage.

Ingen beskikkelse af forsvarer i bødesager

Som det helt klare udgangspunkt kan man ikke få beskikket en forsvarer i en bødesag – uanset størrelsen. Logikken er, at bødesager er ukomplicerede og derfor ikke gør det nødvendigt at have en forsvarer.

I en køre-/hviletidssag, hvor anklagemyndigheden ikke undersøger sigtedes indsigelser – er udfaldet ofte afhængigt af at man har en forsvarer der kender området.

Tungvognsadvokaten var derfor ikke beskikket af retten, men privat valgt forsvarer for selskabet. Så skal man selv betale salæret, uanset om man frifindes.

Det ville dog være helt urimeligt at selskabet skulle betale for et forsvar, der var nødvendigt for at skaffe og fremføre det bevis som politiet skulle have tilvejebragt – så bøden kunne nedsættes til det selskabet har erkendt i 2½ år.

I denne sag fulgte retten forsvarets anmodning og lod på grund af sagens udfald samt kompleksitet statskassen betale.