Har du styr på tidsbegrænsede ansættelser?

I transportbranchen kan det være en fordel at ansætte chauffører eller andre medarbejdere i en tidsbegrænset periode. Men både som medarbejder og som virksomhedsleder, skal du være opmærksom på reglerne i forhold til tidsbegrænsede ansættelser. Alternativet kan blive dyrt.

Ved uenighed om de tidsbegrænsede ansættelser både under, og ved eventuel forlængelse kan der opstå uenighed. Her gælder det om at have sit på det rene.

Hvorfor vælge en tidsbegrænset ansættelse?

Der kan være mange gode grunde til at ansætte en medarbejder på en tidsbegrænset ansættelse. Det kan være som et vikariat ved orlov, sygdom eller barsel, som ofte er en periode, der er kendt på forhånd. Det kan også være i en forbindelse med et projekt, hvor du måske ikke på forhånd kender til længden af denne periode.

Du kan læse mere om dette i en artikel skrevet af vores advokat og partner Søren Merrild Bie her.