Færdsels- og erhvervsstraffesager

Vores kompetencer indenfor færdsels- og erhvervsstraffesager er specielt kendetegnet ved, at vi har erfaring fra både vejtransportbranchen og fra den anden side af bordet. I spidsen for Tungvognsadvokaten står vores specialist Rasmus L. Hardt. Han har en unik viden og række af erfaringer. Det betyder, at vi kan varetage dine interesser på højeste niveau.

Vi har stor erfaring vedrørende

Advokat chauffører transport  Køre-/hviletidssager

Sager om de materielle regler, fx for korte hvil, overskridelse af daglig køretid, pauseregler, flerchaufførkørsel, rådighedstid mv. Det gælder ligeledes de formelle regler, fx anvendelsen af førerkort, diagramark, download af førerkort og tachograf, forpligtigelser ved opbevaring, vejsidekontrol og virksomhedskontrol. Vi har ligeledes stor erfaring med sager, hvor der er strid om kørslen er omfattet af EU forordning 561/2006 (køre-/hviletidsforordningen) eller om der er tale om undtaget kørsel, hvor reglerne ikke gælder.

Advokat chauffører transport  Dimensionsbekendtgørelsen

Fx overlæs sager om overskridelse af totalvægt, akseltryk, sager om for højt/bredt læs, betydningen af opbygning og sammenkobling af vogntog for begrænsningerne mv.

Advokat chauffører transport  Godskørselsloven

Kørsel uden fællesskabstilladelse, på ”lånt” tilladelse, udlejede køretøjer m/u fører, arbejdsvilkår, politiets tilbageholdelse af lastbil.

Advokat chauffører transport  Færdselsloven

Især sager vedr. ubetinget og betinget frakendelse, fx pga. hastighedsovertrædelser, for tæt kørsel, færdselsuheld, spiritus og narkokørsel, overlæs, fejl/mangler ved køretøjet efter udstyrsbekendtgørelsen. Desuden sager, hvor politiet påstår at der skete tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Advokat chauffører transport  Særtransport

Sager om manglende tilladelse, forkert tilladelse, ej udeleligt gods, manglende ledsagerkøretøj mv. Samt sager med fordeling af ansvaret mellem lastbilchaufføren og chauffører af ledsagerbiler

Advokat chauffører transport  EU-forordning 1072/2011 om international godskørsel for fremmet regning og cabotage kørsel

Herunder sager, hvor der rejses tiltale mod danske vognmænd for fx på vej hjem fra en international tur, at have foretaget omlæsning, udskiftning af trækker mv.

Advokat chauffører transport  Tekniske mangelsager

Vi har stor erfaring med afklaring af mangler ved teknik,. Det kan fx være ved tungt transport udstyr, kraner og maskiner, og entreprenørmateriel.

Vi kan også tilbyde rådgivning ved virksomhedskontrol af Færdselsstyrelsen, arbejdstilsynet eller lign., samt en uvildig advokatundersøgelse, hvis fx du mistænker en chauffør for overtrædelser af straffeloven eller lov om euforiserende stoffer