Om os

Som en del af Advokatgruppen I/S – et af Østjyllands stærkeste erhvervsretlige advokatfirmaer, kan Tungvognsadvokaten trække på dygtige specialister inden for flere retsområder.

Vi kan tilbyde dig erhvervsrådgivning og advokatydelser af høj kvalitet inden retsområder som

Køberet

Vi tilbyder fx gennemgang af købsaftaler, rådgivning i sager om mangler i erhvervskøb, rådgivning om forholdet til forbrugere mv.
Især kan tekniske mangler ved kostbart udstyr som du/I har investeret i give ærgrelser, men også ligefrem problemer, hvis udstyret mangles i den daglig drift i din virksomhed. Er sælger ikke villig til at afhjælpe, omlevere eller ophæve handlen, skal der hjælp til, for at løse problemet af rettens vej.

Læs mere om de særlige udfordringer ved sager om tekniske mangler under køberet hos Advokatgruppen.dk

Selskabsret

Vi kan tilbyde selskabsretlige ekspertise, kædet sammen med viden om transportbranchen, betingelserne til kapital for opnåelse af tilladelser til godskørsel mv. “ så du/I får den mest relevante bistand.
Vi kan hjælpe ved stiftelse af selskaber, herunder valg af selskabsform, ved ændring af vedtægter, afholdelse af generalforsamlinger, gennemførelse af fusioner og spaltninger, udarbejdelse af ejeraftaler og meget mere.

Læs mere om vores selskabsretlige ydelser under selskabsret hos Advokatgruppen.dk

Transportret

Godstransport byder på mange udfordringer af juridisk karakter for den der køber transportydelsen, for speditionsvirksomheder og transportvirksomheder. Man er som fx mindre vognmand ofte den svagest stillede part over for store selskabers indflydelse. Vi kan hjælpe i sager om CMR-reglerne, Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser NSAB2015, Sø-loven, Luftfartsloven, aftaleretlig fortolkning og tvist om lovvalg og værneting. Advokatgruppen har, som den danske del af verdens stærkeste advokatnetværk Multilaw, det netværk, der kan være med til at løse din sag.

Læs mere under transportret hos Advokatgruppen.dk

Ansættelsesret

Vi har specialister inden for ansættelsesret og sammen med vores kendskab til transportområdets særlige forhold om fx godskørselslovens krav vedr. daglig leder, de særlige overenskomstforhold, så kan vi hjælpe dig hurtigt og effektivt. Vi rådgiver løbende både små og store virksomheder om forhold som,

  • Ansættelse
  • Ansættelses- og direktørkontrakter
  • Opsigelse
  • Bortvisning
  • Håndtering af sygdom, ferie og barsel
  • Ansattes rettigheder ved virksomhedsoverdragelser
  • Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere om vores ansættelsesretlige ydelser under ansættelsesret hos Advokatgruppen.dk

Miljø, og arbejdsmiljø, lovgivning

Inden for disse og en næsten uendelig række andre særlove, findes der regler der regulere fx vognmandsvirksomheder. Disse regler administreres af særmyndigheder. Vi kan selvfølgelige ikke speciallovgivningen udenad, men vi har erfaring med at føre sager inden for mange af områderne. Når det suppleres med vores medarbejders erfaring fra bl.a. offentlige myndigheder forstår vi systemets virkemåde, kender reglerne for tvangsindgreb, myndighedernes kompetence og presseomtale og ved, hvad der skal ske. Derfor kan vi rådgive jer bedst muligt.